Zdravstvo i socijalna skrb

Zdravstvo

Ordinacija opće medicine Zlata Trnski – Sabolić, dr.med.

Trg Svetog Trojstva bb, Legrad
Telefon: 048/835-003

Radno vrijeme:
ponedjeljak i srijeda: 13.00-19.30 (kućne posjete 19.30-20.30, dnevni odmor 16.30-17.00)
utorak, četvrtak, petak: 7.00-13.30 (kućne posjete 13.30-14.30, dnevni odmor 10.00-10.30)
radna četvrta subota u mjesecu
Savjetovalište za dijabetes utorkom 8.00 – 10.00

Stomatološka ordinacija Danijela Glavosek Kovačić, dr.dent.med.

Trg Svetog Trojstva bb, Legrad
Telefon: 048/7835-535

Radno vrijeme:
utorak i petak: 7.00-14.30, odmor: 10.00-10.30
srijeda: 13.00-20.30, odmor: 15.30-16.00
radna druga subota u mjesecu

Socijalna skrb

Keris d.o.o., usluge pružanja skrbi, trgovina i usluge

Petefi Šandora 29, Legrad
Direktor: Ladislav Sabo
Telefon: 048/835-212, 835-410

Gerontodomaćica Micika Dravinski

Petra Zrinskoga 13
Telefon: 048/835-094

VETERINA

Veterinarska stanica Koprivnica d.o.o. - Ambulanta Legrad

Radno vrijeme:
radnim danom i subotom: 8.15-9.00

Telefon: 048/835-002, 098/174-4638
zdravko.miokovic@veterinarskastanicakoprivnica.hr