Udruga žena Selnica Podravska

Datum osnivanja: 07.02.2002.

Upravna tijela

Upravni odbor koji čine: Panić Jadranka, Ban Ružica, Panić Marija, Blatarić Ružica, Blatarić Natalija, Švorc Zdravka i Tatjana Tilošanec
Nadzorni odbor koji čine: Vidović Mirjana, Jasminka Dedi i Katica Mlinarić

Broj clanova: 26

Cilj i djelatnost udruge

Promicanja zajedničkih, humanitarnih, ekoloških, socijalnih i posebnih interesa za mjesto Selnica Podravska.

Aktivnosti

Odazivamo se na sva humanitarna dogadanja sa prilogom pečenja kolača, posjetom Podravskih motiva sa izložbom naših tradicionalnih (starinskih) kolača. Pomažemo DVD-u Selnica Podravska i NK Drava prilikom održavanja skupština i ostalih manifestacija koje se dešavaju tokom godine.

Događanja koje organiziramo: jednom godišnje priredujemo druženje s kulturno-umjetničkim programom za dan Svetog Nikole u prosincu.

Financijsko izvješće:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ UDRUGA ŽENA SELNICA P. ZA 2016.G.