Društvo “Naša djeca” Legrad

Udruga "Naša djeca" Legrad djeluje od 28. 3. 2001. godine.  Prva predsjednica Udruge "Naša djeca" Legrad bila je gđa. Jadranka Babić-Bokor koja je svojim predanim radom vodila udrugu sve do 2006. godine. Tijekom tog razdoblja organizirano je niz humanitarnih i edukativnih akcija. Posebno smo ponosni na akciju uređenja školskog igrališta koje je obnovljeno zahvaljujući dobrovoljnom radu naših članova i roditelja.

Na lzbornoj skupštini Udruge "Naša djeca" Legrad održanoj 2. 2. 2006. godine imenovana je nova predsjednica, gospoda Nadica Kovačić koja je takoder s velikim entuzijazmom nastavila voditi udrugu sve do 18. siječnja 2010. godine. Tijekom tog razdoblja Udruga "Naša djeca" Legrad postala je član Saveza društava "Naša djeca" Hrvatske. Uključivanjem u Savez DND-a Hrvatske željeli smo unaprijediti rad i ugled naše Udruge. Udruga je stoga odlukom Skupštine Udruge "Naša djeca" Legrad promijenila naziv u Društvo "Naša djeca" Legrad, skraćeni naziv DND Legrad.

Društvo "Naša djeca" Legrad danas broji 10 članova koji i dalje promiču i vode akcije i aktivnosti namijenjene dobrobiti djece, na temelju ciljeva i djelatnosti navedenih u Statutu i općim aktima DND-a Legrad. Članovi DND-a Legrad aktivni su u svim važnijim dogadajima u općini, a suracluju i s ostalim legradskim udrugama. lako nam se smanjuje broj članova, još uvijek radimo s velikim entuzijazmom vjerujući da se na taj način potvrdujemo kao aktivni i korisni članovi društvene zajednice. Želja nam je da u budućnosti svoje znanje i iskustvo povežemo s poletom i idejama novih članova jer je to ujedno i formula uspjeha u radu Društva "Naša djeca".

Najvažniji događaji koje organiziramo tijekom godine su: obilježavanje blagdana, likovne i dramske radionice, sudjelovanje u EKO- akcijama, organizacija edukativnih predavanja te "Kestenijada".

Upravni odbor

  • predsjednica: Anica Vrbanić
  • dopredsjednica: Nadica Kovačević
  • tajnica: Andrea Šešok
  • blagajnica: Renata Jodanović
  • Jasna Kiš, član
  • Lucija Dimač, član

Nadzorni odbor

  • predsjednica: Jadranka Babić-Bokor
  • Blaženka Radmanić, član
  • Tamara Marcinjaš, član

Svi članovi DND-a Legrad izabrani u tijela DND-a vrše te dužnosti volonterski!