Dobrovoljno vatrogasno društvo Legrad

vatrogasci-aDobrovoljno vatrogasno društvo Legrad  je dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u djelatnosti zaštite od požara.

Godine 1884. mjesni poštar Stjepan Haler uz potporu mjesnog bilježnik Julia Kovača i magistrata formirali su Dobrovoljno vatrogasno društvo Legrad. Društvu pristupa 12 članova,  a trgovišna općina daje pomoć za kupnju dviju ručnih štrcaljki koje su tada bile posljednja riječ tehnike. Tokom svoje povijesti DVD je imao veliki broj članova te uz osnovnu djelatnost imao je i vrlo uspješnu limenu glazbu. Kao što to biva DVD je prolazio kroz teška vremena te određeno vrijeme nije imao ni vlastitih prostorija. 2001. godine vlastitim sredstvima i dobrovoljnim radom naših članova i mještana započela je obnova prostorija koje smo dobili od Općine te izgradnja doma i garaža za vozila. 2004. godine na proslavi 120 godina rada DVD-a otvoreni su novi prostori. 2006. godine potpisana je povelja o bratimljenju s FF Boheimkirchen iz Austrije. 2007. godine započela je adaptacija prostora "Poljoservisa" koji su nam dani na korištenje. Ta adaptacija zbog nedostatka financijskih sredstava traje i danas. 2011. godine potpisana je povelja o suradnji s DVD-om Sigetec. DVD uz svoje osnovno djelovanje sudjeluje i mnogim manifestacijama na području općine Legrad ali i šire. Također razvijamo suradnju s drugim društvima i postrojbama s područja naše županije, s područja republike Hrvatske ali i van granica RH.

DVD Legrad ima ukupno 100 članova, te u sklopu DVD-a djeluje vatrogasna postrojba koja ima 28 pripadnika.

U DVD Legrad struktura članstva je:

 • Operativni članovi – 28 članova
 • Izvršni članovi – 34 člana
 • Pričuvni članovi - 19 članova
 • Vatrogasni veterani - 5 članova
 • Počasni - 1 član
 • Mladež - 11 članova
 • Pomladak - 2 člana

Ciljevi djelovanja DVD-a uključuju

 • unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva na području djelovanja/odgovornosti Društva,
 • učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti na području djelovanja/odgovornosti Društva,
 • pripremanje vatrogasnog sustava za sudjelovanje u sustavu zaštite i spašavanje,
 • kontinuirano pomlađivanje,
 • osposobljavanje, usavršavanje i uvježbavanje članstva,
 • aktivnosti u pogledu podizanja razine vatrogasne kulture u lokalnoj samoupravi,
 • promicanje značaja dobrovoljnog vatrogastva,
 • razvijanje pozitivnih ljudskih vrijednosti poput solidarnosti, požrtvovnosti, nesebičnosti i prijateljstva.

Djelatnost DVD-a uključuje

 • gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama (članak 1. Zakona o vatrogastvu),
 • provedbu poslova kontrole nad provedbom propisanih mjera zaštite od požara (članak 47. Zakona o zaštiti od požara);
 • uključivanje u sustav zaštite i spašavanje prilikom velikih nesreća i katastrofa (Zakon o zaštiti i spašavanju)
 • osposobljavanje i usavršavanje članova temeljem važećih propisa,
 • provedba teorijske nastave i praktičnih vježbi temeljem važećih propisa,
 • organizacija pokaznih vježbi i prezentacija,
 • promidžbene aktivnosti,
 • promicanje vatrogastva kao stručne i humanitarne djelatnosti
 • provedba preventivnih pregleda,
 • rad s vatrogasnom mladeži i podmlatkom;
 • rad s natjecateljskim desetinama,
 • organizacija savjetovanja i seminara,
 • organizacija kulturnih, sportskih, i drugih aktivnosti,
 • sudjelovanje u aktivnostima u zaštiti okoliša;
 • promicanje i zastupanje zajedničkih interesa svojih članova;
 • dodjela strukovnih priznanja i predlaganje dodjele javnih priznanja za svoje zaslužne članove;
 • suradnju s tijelima jedinica lokalne uprave i samouprave, poduzećima, sredstvima javnog priopćavanja, udrugama i drugim organizacijama radi unapređivanja vatrogastva i zaštite od požara;
 • obavljanje uslužnih djelatnosti (servisiranje vatrogasnih aparata, održavanje vatrogasne tehnike i sl.) u skladu s važećim propisima;
 • organizacija i provedba drugih aktivnosti potrebnih za ostvarivanje ciljeva Društva.

Postrojba u sklopu DVD-a Legrad djeluje kao središnja postrojba u sastavu Vatrogasne zajednice općine Legrad.

Težište rada društva i postrojbe je operativno djelovanje te stalna pripremljenost opreme i ljudi za djelovanje i pomoć u svim akcidentnim situacijama.

Postrojba DVD-a Legrad je opremljena sa dva navalna vozila te jednim zapovjednim vozilom:

 • Navalno vozilo Opel Blitz (donacija Jozefa Windischa 1994. godine)
 • Navalno vozilo Styer (nabavljeno sredstvima DVD-a i Općine 2004. godine)
 • Zapovjedno vozilo Ford Tranzit (donacija 2009. godine FF Boheimkirchen)

Uz vozila opremljeni smo osnovnom opremom za gašenje požara te opremom za spašavanje kod tehničkih intervencija.

Uz opremljenost osnovni uvjet uspješnosti vatrogasnih intervencija je i obučenost i osposobljenost vatrogasne postrojbe stoga na to polažemo veliku pažnju. Svake godine sudjelujemo na desetak vatrogasnih vježbi što javnih pokaznih što internih društvenih gdje svoje pripadnike obučavamo prateći hrvatske i svjetske trendove koliko to možemo.

Osposobljavanje i usavršavanje članova postrojbe osnovna je zadaća vatrogasne postrojbe prema zakonu o vatrogastvu, uz obavljanje preventivnih mjera zaštite od požara i obavljanje samih intervencija. Osposobljenost postrojbe i broj osposobljenih članova po različitim zvanjima slika je operativne spremnosti postrojbe i po mnogima je jedan od pokazatelja uspješnosti postrojbe a time i DVD-a u cjelini.

Uz osposobljavanje za vatrogasna zvanja, provodimo i ospobljavanje svojih članova za određene specijalnosti. Tako su naši članovi osposobljeni za spašavanje pri tehničkim intervencijama, za spašavanje s visina i dubina, imamo dva člana koji su posebno osposobljeni za gašenje požara zatvorenog prostora u flashover simulatoru. Među članovima naše postrojbe imamo jednog instruktora za flashover simulator i jednog instruktora ronjenja. Osposobljavanje članova vršimo samostalno te uz pomoć vatrogasnih stručnjaka iz postrojbi cijele RH.

Pored osposobljavanja vlastitih članova, vršimo i osposobljavanje mještana. Tako je održano predavanje za  poljoprivrednike o požarnim opasnostima u poljoprivrednoj proizvodnji, osposobljavanje djece i djelatnika  dječjeg vrtića o sigurnom napuštanju prostora u slučaju opasnosti i drugo.

Trenutno stanje osposobljenosti vatrogasaca DVD-a Legrad prema vatrogasnim zvanjima je:

 • Vatrogasac - 9 člana
 • Vatrogasac I. klase - 18 članova
 • Vatrogasni dočasnik - 18 članova
 • Vatrogasni dočasnik I. Klase - 7 članova
 • Vatrogasni časnik - 6 članova
 • Viši vatrogasni časnik - 1 član
 • Počasni časnik - 2 člana

Svi pripadnici i zapovjedni kadar postrojbe DVD-a Legrad zadovoljava zakonske uvijete u što ulazi da imaju položene ispite za određena zvanja, da imaju obavljene liječničke preglede te da zapovjednici posjeduju ispite za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima.

Poštujući prošlost i tradiciju društva i vatrogastva općenito, nastavljamo pratiti svjetske trendove i postavljati hrvatsko vatrogastvo na što višu razinu.

Unutar postrojbe DVD-a Legrad imamo ustrojene timove za spašavanje pri tehničkim intervencijama, za spašavanje u prometnim nesrećama, za spašavanje s visina i dubina te od nedavno tim ronioca. Za potpuni rad spomenutih timova nedostaje još određena oprema za koju su potreba financijska sredstva.

U razdoblju od 2006. godine do danas postrojba je odradila 86 intervencija od čega :

 • 54 požarnih intervencija
 • 24 tehničkih intervencija
 • 8 ostalih intervencija

Uz vatrogasne intervencije pripadnici postrojbe DVD-a Legrad pružaju različitu tehničku i drugu pomoć mještanima Općine Legrad.

Uz operativno djelovanje vatrogasne postrojbe DVD-a Legrad, samo društvo organizira i sudjeluje u ostalim aktivnostima na području mjesta i općine Legrad. Tako svake godine povodom Velikog tjedna članovi DVD-a Legrad čuvaju Isusov grob, prisustvuju svetoj misi u povodu dana Svetog Florijana, vrše vatrogasno osiguranje jednodnevnog prijelaza u Mađarsku, prezentiraju aktivnost društva povodom dana Općine i drugo. U povodu obilježavanja 125. godina rada DVD-a, uređena je i otvorena povijesna spomen zbirka vatrogastva u Legrad. Zbirku u kojoj se mogu vidjeti različiti dokumenti, fotografije i predmeti iz bogate povijesti društva, otvorio je počasni predsjednik HVZ-a Teodor Fricki.

DVD Legrad zastupaju dužnosnici a to su predsjednik i zapovjednik. U mandatnom razdoblju 2013-2017. godine vodstvo društva čine:

Upravni odbor

 • Vladimir Piškor – predsjednik
 • Robert Cvetnić  – zamjenik predsjednika
 • Goran Piškor – tajnik
 • Darko Piškor- v.d. zapovjednik
 • Katarina Kosi – blagajnik
 • Filip Nestić - član
 • Rudolf Vrbanić - član
 • Ivona Potočnik  - član

Zapovjedništvo

 • Darko Piškor - v.d. zapovjednika
 • Josip Kefelja – zamjenik zapovjednika
 • Zlatko Lacković - spremištar
 • Sven Kiš - član
 • Viktorija Horvat - član

Nadzorni Odbor

 • Davor Cvetnić  – predsjednik
 • Mijo Deak – član
 • Dragutin Mikulić – član
 • Vladimir Gradečak – član
 • Josip Balog – član