Trgovačka društva

U KOJIMA OPĆINA LEGRAD IMA UDIO U VLASNIŠTVU

 

 1.GEOPODRAVINA d.o.o. LIKVIDIRANO

Koprivnica, Hrvatske državnosti 32

UDIO OPĆINE LEGRAD – 16,67 %

Likvidator: Radovan List, Kalinovac

 

2. GLAS PODRAVINE d.o.o.

Koprivnica, Matije Gupca 2

UDIO OPĆINE LEGRAD – 5,17 %

Osoba ovlaštena za zastupanje: Tihana Hleb

 

3. LEKOM GRAD d.o.o

Legrad, Trg svetog Trojstva 52A

UDIO OPĆINE LEGRAD - 100%

Osoba ovlaštena za zastupanje: Melita Rašanec

 

4. Gradsko komunalno poduzeće „KOMUNALAC“ d.o.o. Koprivnica

Koprivnica, Mosna ulica 15

UDIO OPĆINE LEGRAD: 1 poslovni udio u iznosu od 189.100,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje: Nataša Tetec