Trgovačka društva

U KOJIMA OPĆINA LEGRAD IMA UDIO U VLASNIŠTVU

 

 1.GEOPODRAVINA d.o.o. u likvidaciji

Koprivnica, Hrvatske državnosti 32

UDIO OPĆINE LEGRAD – 16,67 %

Likvidator: Radovan List, Kalinovac

 

2. GLAS PODRAVINE d.o.o.

Koprivnica, Matije Gupca 2

UDIO OPĆINE LEGRAD – 5,17 %

Osoba ovlaštena za zastupanje: Darija Lončar