SALIKS

Završna konferencija projekta – SALIKS – Spasilačka akcija u Legradu i kreativno stvaranje

19.07.2023. Dana 19. srpnja 2023. godine održana je Završna konferencija projekta „SALIKS – Spasilačka akcija u Legradu i kreativno stvaranje“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Projekt ukupne vrijednosti 42.033,56 eura provodi se 12 mjeseci odnosno od 27. srpnja 2022. do 27. srpnja 2023. godine. Nositelj projekta je Dobrovoljno vatrogasno društvo Legrad dok su projektni partneri Općina…

Pokazna vježba obrane od poplave – spasilačka akcija – SALIKS – UP.04.2.1.11.0421

10.07.2023. Projekt SALIKS – Spasilačka akcija u Legradu i kreativno stvaranje je odobren u sklopu javnog poziv a Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice (UP.04.2.1.11.0421 u iznosu od 42.033,55 eura, iznos sufinanciran od strane Europske Unije je 35.728,52, a iznos sufinanciran iz Državnog proračuna Republike Hrvatske je 6.305,03 eura.), nositelj projekta je DVD…

Spasilačka vježba – SALIKS 08.07.

04.07.2023. U subotu 08.07. održava se pokazna vježba obrane od poplave – spasilačka akcija koju provodi DVD Legrad. Početak akcije je u 12.00 sati, dok je početak vježbe planiran u 16.00 sati.


SALIKS – Mala građanska akcija sadnje vrbe

04.04.2023.   SALIKS – Mala građanska akcija sadnje vrbe Održana je Mala građanska akcija sadnje vrbe 03. travnja u sklopu projekta SALIKS – Spasilačka akcija u Legradu i kreativno stvaranje (UP.2.1.11.0421) koji je odobren u okviru poziva Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, u iznosu od 42.033,55 eura, dok je iznos sufinanciran od…