Rekonstrukcija mrtvačnice u Malom Otoku

NAZIV PROJEKTA: Rekonstrukcija mrtvačnice u Malom Otoku

NOSITELJ PROJEKTA: Općina Legrad

VRIJEDNOST PROJEKTA: 348.797,70 kuna

IZNOS KOJI OTPADA NA PRORAČUN OPĆINE LEGRAD:  52.297,70 kuna

EU SUFINANCIRANJE: 90%

VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: 24 mjeseca od donošenja odluke za dodjelu sredstava

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: dogradnja mrtvačnice u Malom Otoku