EU projekt – Reciklažno dvorište Legrad

NAZIV PROJEKTA: Reciklažno dvorište Legrad

VODEĆI PARTNER: Općina Legrad

OSTALI PARTNERI: /

VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.916.862,25 kuna

IZNOS KOJI OTPADA NA PRORAČUN OPĆINE LEGRAD:  304.573,43 kuna

EU SUFINANCIRANJE: 85%

VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: prosinac 2018. – rujan 2020.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: Priprema natječajne dokumentacije, provedba svih postupaka javne nabave, provedba ugovora za radove, odnosno izgradnju projekta, ishođenje uporabne dozvole, provedba informativno-obrazovnih aktivnosti, operativna faza reciklažnog dvorišta.

 


Reciklažno dvorište

24.12.2018. Općina Legrad potpisala je ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u vezi projekta Reciklažno dovorište. Sam projekt vrijedi 1.896.810,38 kuna, a odobrena EU sredstva koje je Općina dobila od Fonda su 1.610.288,82 kuna. Projekt traje od 12/2018 do 09/2020, već početkom iduće godine kreće se s javnom nabavom, a građenje će biti…