EU projekt – Reciklažno dvorište Legrad

NAZIV PROJEKTA: Reciklažno dvorište Legrad

VODEĆI PARTNER: Općina Legrad

OSTALI PARTNERI: /

VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.916.862,25 kuna

IZNOS KOJI OTPADA NA PRORAČUN OPĆINE LEGRAD:  304.573,43 kuna

EU SUFINANCIRANJE: 85%

VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: prosinac 2018. – rujan 2020.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: Priprema natječajne dokumentacije, provedba svih postupaka javne nabave, provedba ugovora za radove, odnosno izgradnju projekta, ishođenje uporabne dozvole, provedba informativno-obrazovnih aktivnosti, operativna faza reciklažnog dvorišta.


Održana početna konferencija projekta „Reciklažno dvorište Legrad“

20.05.2019. Dana 20. svibnja 2019. godine održana je početna konferencija projekta Reciklažno dvorište Legrad čija vrijednost iznosi nešto malo manje od dva milijuna kuna od kojih 85% sufinancira Europska unija. Projekt je prijavljen na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  i Ministarstva zaštite okoliša kao posredničkog tijela, uz administrativnu pomoć PORE, razvojne agencije Koprivničko-križevačke…

Reciklažno dvorište

24.12.2018. Općina Legrad potpisala je ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u vezi projekta Reciklažno dovorište. Sam projekt vrijedi 1.896.810,38 kuna, a odobrena EU sredstva koje je Općina dobila od Fonda su 1.610.288,82 kuna. Projekt traje od 12/2018 do 09/2020, već početkom iduće godine kreće se s javnom nabavom, a građenje će biti…