Kolika je površina općine Legrad?

24.07.2014.

Površina Općine iznosi 62,62 km2, što čini 2,8% ukupne površine Županije.