KAKO POSTUPITI U VEZI PSA LUTALICE?

02.08.2018.

Nakon što uočite psa lutalicu, obavezno pozovite komunalnog redara Općine Legrad, da očita čip ako ga pas ima, a ako nema onda će vas komunalni redar uputiti kako dalje.