Kako do studentske stipendije?

02.08.2018.

Natječaj za dodjelu studentske stipendije se raspisuje početkom akademske godine. Stipendija se isplaćuje 10 mjeseci, a iznosi 500kn mjesečno.

Za sudjelovanje na natječaju potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju
-ispunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj,
-potvrdu o upisu na preddiplomski, diplomski ili poslijediplomski redovni studij s naznakom smjera i studijske grupe,
-prijepis ocjena iz prethodne akademske godine, odnosno presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole i završnog ispita, presliku svjedodžbe o državnoj maturi i presliku potvrde o položenim ispitima državne mature – obvezni i izborni dio,
-presliku obje strane osobne iskaznice studenta,
-uvjerenje o prebivalištu PU Koprivničko-križevačke ukoliko podaci o trajanju prebivališta nisu vidljivi iz osobne iskaznice,
-potvrdu o ukupnim mjesečnim primanjima članova domaćinstva za prethodnih 6 mjeseci
-potvrda Porezne uprave o dohotku u prethodnoj godini,
-godišnji financijski izvještaj za prethodnu godinu,
-izjavu nezaposlenog roditelja o ostvarenom prihodu
-izjavu da student ne prima stipendiju iz drugog izvora.

Općinsko vijeće donosi odluku tko će primati stipendiju.