KADA SE ODVOZI KOMUNALNI OTPAD?

11.07.2018.

Komunalni otpad odvozi Piškornica u naseljima Općine Legrad dva puta mjesečno. Petak poslije 1. u mjesecu i petak poslije 15. u mjesecu.

Na Šoderici se odvozi u sezoni dva puta tjedno, u ponedjeljak i petak, a van sezone isto kao i u naseljima Općine, dva puta mjesečno, petak poslije 11. u mjesecu i petak poslije 15. u mjesecu.