Javna nabava

POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE 2021. Općina Legrad

POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE 2020. Općina Legrad

POSTUPCI JAVNE NABAVE 2019.

POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE 2019. Općina Legrad

POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE 2018.

JAVNI NATJEČAJI 2018.

POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE 2017.

SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA

DOKUMENTI JAVNE NABAVE