Dokumenti

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

STATUT I POSLOVNIK

STRATEŠKI DOKUMENTI

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

UPRAVLJANJE IMOVINOM

POLJOPRIVREDA

TURIZAM

PRORAČUN

2014. godina

2013. godina

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

JAVNA PRIZNANJA

ODLUKA O JAVNIM PRIZNANJIMA OPĆINE LEGRAD

ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA OPĆINE LEGRAD

RJEŠENJE - ODBOR ZA DODJELU PRIZNANJA

2018.godina

2017. godina

2013 - 2016

UDRUGE

2017. godina

OBRAZOVANJE

SOCIJALNA SKRB

OSTALE ODLUKE

PROSTORNI PLAN