Dokumenti

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

STATUT I POSLOVNIK

 

  • STRATEŠKI DOKUMENTI

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

UPRAVLJANJE IMOVINOM

POLJOPRIVREDA

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi 2019.

TURIZAM

PRORAČUN

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina 

2014. godina

2013. godina

CIVILNA ZAŠTITA, ZAŠTITA OD POŽARA, PRIRODNE NEPOGODE

JAVNA PRIZNANJA

ODLUKA O JAVNIM PRIZNANJIMA OPĆINE LEGRAD

ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA OPĆINE LEGRAD

RJEŠENJE - ODBOR ZA DODJELU PRIZNANJA

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2013 - 2016

UDRUGE

2020. godina

2019. godina

2017. godina

OBRAZOVANJE

SOCIJALNA SKRB

OSTALE ODLUKE

PROSTORNI PLAN