Dokumenti

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

STATUT I POSLOVNIK

STRATEŠKI DOKUMENTI

KOMUNALNO GOSPODARSTVO 

UPRAVLJANJE IMOVINOM

PRORAČUN

2014. godina

2013. godina

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

UDRUGE

2017. godina

OBRAZOVANJE

 

OSTALE ODLUKE

PROSTORNI PLAN