Završetak radova na vodovodnoj mreži na području Općine Legrad

17.03.2016.

Dana 09. ožujka 2016. godine počeli su završni radovi na izgradnji sekundarne vodovodne mreže na području Općine Legrad. Radovi se trenutno izvode na lokaciji "Čerepana" u Velikom Otoku, a nastaviti će se u Zablatju u ulici iza Vatrogasnog doma, od kućnih brojeva 9 do 17 te u Legradu, u Ulici Petra Zrinskog, od kućnih brojeva 148 do 151. Cijena izvođenja radova iznosi 150 tisuća kuna, od čeka 50% financiraju "Koprivničke vode d.o.o.", a 50% Općina Legrad. Radove izvodi "Koming d.o.o.".