Završena 1. faza asfaltiranja lokalne ceste Antolovec – Županec

27.12.2016.

Završili su radovi na cesti Antolovec - Županec predviđeni za 2016. godinu. Ostalo je još dvjestotinjak metara ceste za asfaltiranje, a u planu je kompletno dovršiti cestu do svibnja 2017. godine. Radove je izvodila tvrtka PZC Varaždin, a troškovi iznose 199.845,15 kuna. Radovi su finanacirani iz proračuna Općine Legrad.