Započeo novi krug javnih radova

20.12.2017.

U utorak, 19. prosinca započeo je novi krug javnih radova iz Programa mjera zaštite od požara i bujičnih poplava. Preko programa zaposleno je 3 radnika i 1 radnica. Isti će raditi na prevenciji elementarnih nepogoda u Općini Legrad, što podrazumijeva održavanje prostorija civiline zaštite i dobrovoljnih vatrogasnih društava, održavanje kanala i putova, te edukaciju stanovništva.

Ugovor o radu počinje teći od 19. prosinca i trajat će 6 mjeseci. Plaću i ostale troškove podmiruje Hrvatski zavod za zapošljavanje, dok Općina Legrad osigurava zaštitnu odjeću i opremu za rad.