Započela nova pedagoška godina u dječjem vrtiću “Dabrić”

01.09.2020.

S današnjim danom je započela nova pedagoška godina u Dječjem vrtiću „Dabrić“ u Legradu.

Osim što Legrad ima 100 godina tradicije vrtića, ova godina je posebna jer su po prvi puta u Legradu otvorene jaslice čija skupina broji 12 djece od 1 do 3 godine te su zaposlene dvije nove odgajateljice. Do sada je Općina Legrad sufinancirala jaslice za roditelje koji nisu imali kome ostaviti malu djecu na čuvanje no kako se pokazala sve veća potreba za tom vrstom zbrinjavanja djece, Vijeće Općine Legrad je prihvatilo program ranog predškolskog odgoja koji su predložili načelnik Općine Legrad i ravnateljica dječjeg vrtića „Dabrić“.

U jaslicama i vrtiću dijete provodi vrijeme sa svojim vršnjacima, napreduje u razvoju, razvija socijalne vještine, uči se samostalnosti i empatiji. Okruženo je velikim brojem edukativnih materijala i poticaja, a o njemu se brinu educirane osobe čiji je posao da aktivnosti i obrazovanje prilagode djetetovoj dobi kako bi što bolje utjecali na njegov psihički, fizički i kreativni razvoj.

Vrtićka skupina dječjeg vrtića „Dabrić“ broji 20 djece, no zbog velikog broja zainteresirane djece, u planu je i proširenje vrtića kako bi se moglo formirati još vrtićkih skupina.

Općinski načelnik Općine Legrad je ovom prilikom posjetio vrtić i jaslice i poželio djeci i njihovim tetama uspješnu novu pedagošku godinu ispunjenu učenjem, igrom i zabavom.