Zabrana spaljivanja korova

23.03.2020.

UPOZORENJE GRAĐANSTVU

Obzirom na povoljne vremenske prilike već su započeli proljetni radovi na poljoprivrednim
površinama, okućnicama i vinogradima uz koje je vezano i spaljivanje korova i biljnog otpada.
Iako do sada na području naše županije nisu zabilježeni događaji sa štetnim posljedicama
prilikom spaljivanja korova i biljnog otpada kod kojih bi došlo do proširenja vatre na susjedne
parcele, ili šumske površine.
Skrećemo pozornost građanima naše županije na pridržavanje propisanih odredbi Zakona o
zaštiti od požara, Zakona o šumama, Zakona o poljoprivrednom zemljištu, te općinskih i gradskih
odluka o mjestima i mjerama spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla.

Apeliramo na građane da biljni otpad kompostiraju, a ukoliko se ipak odluče na spaljivanje, da o tome
obavijeste nadležnu vatrogasnu postrojbu ili dobrovoljno vatrogasno društvo. Vatru ne palite za vjetrovita
vremena, za vrijeme izrazito sušnih razdoblja. Također, biljni otpad nemojte paliti u šumama, lovištima i
parkovima. Ne spaljujte istovremeno velike količine raslinja, a osobe koje su koristile ložišta na otvorenome,
dužne su kontrolirati izgaranje i ne smiju napuštati mjesto dok se vatra u potpunosti ne ugasi. Osoba koja
izazove požar iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000,00 do 15.000,00 kuna.
ZABRANJENO JE SPALJIVANJE BILJNOG OTPADA I TRAVE NOĆU, ZA VRIJEME JAKOG
VJETRA, TE U BLIZINI ŠUMA I OBJEKATA PODLOŽNIH ZAPALJENJU.
ZEMLJIŠTE NA KOJEM SE VRŠI SPALJIVANJE POTREBNO JE IZOLIRATI 5 DO 10
METARA OD OSTALIH POVRŠINA NA KOJIMA SE NALAZE POLJOPRIVREDNE
KULTURE, I GRAĐEVINE PODLOŽNE ZAPALJENJU.
U NEPOSREDNOJ BLIZINI ŠUME, NA UDALJENOSTI 200 METARA OD ŠUME MOŽE SE
LOŽITI VATRA NA MJESTIMA I UZ PODUZIMANJE MJERA OPREZA KOJE ODREDI
PRAVNA OSOBA KOJA GOSPODARI ŠUMOM I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTEM.
OSOBA KOJA VRŠI SPALJIVANJE MORA BITI PUNOLJETNA I NE SMIJE NAPUSTITI
MJESTO SPALJIVANJA DOK VATRA NIJE U POTPUNOSTI UGAŠENA.
U SLUČAJU NEKONTROLIRANOG ŠIRENJA VATRE POTREBNO JE ODMAH IZVIJESTITI
VATROGASCE (NA TEL. 193), POLICIJU (NA TEL. 192 ) ILI ŽUPANIJSKI CENTAR 112 (NA
TEL. 112) TE ZAPOČETI SA GAŠENJEM.
Zakonom o zaštiti od požara za nepridržavanje gore navedenih mjera propisana je novčana kazna za
fizičku osobu u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kn ili kazna zatvora do 60 dana ako se radi o
namjernom izazivanju požara, odnosno novčana kazna od 2.000,00 do 15.000,00 kn ako se radi o
nehajnom izazivanju požara.
Isto tako i općinskim i gradskim odlukama propisane su novčane kazne za pravne osobe u iznosu do
2.000,00 kn, kao i za odgovorne osobe u pravnoj osobi do 500,00 kn, a za fizičke osobe do 200,00 kn.
Građani, poljoprivrednici, šumski radnici pridržavajte se odredaba Zakona o zaštiti od požara, Zakona
o šumama te općinskih i gradskih odluka o mjestima i mjerama spaljivanja korova, trave i drugog
otpadnog materijala biljnog porijekla.

Apeliramo još jedanput na građane da biljni otpad kompostiraju, a ukoliko se ipak odluče na spaljivanje, da o
tome obavijeste nadležnu vatrogasnu postrojbu ili dobrovoljno vatrogasno društvo. Vatru ne palite za
vjetrovita vremena, kao i za vrijeme izrazito sušnih razdoblja. Također, biljni otpad nemojte paliti u šumama,
lovištima i parkovima. Ne spaljujte istovremeno velike količine raslinja, a osobe koje su koristile ložišta na
otvorenome, dužne su kontrolirati izgaranje i ne smiju napuštati mjesto dok se vatra u potpunosti ne ugasi.
Osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000,00 kn do 15.000,00
kn.

VATROGASNA ZAJEDNICA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE