Uređen vanjski dio Dječjeg vrtića Dabrić

12.10.2018.

Projekt uređenja vanjskog dijela dječjeg vrtića u Dječjem vrtiću u Legradu je završio s danom 12. 10.2018..  Izvršitelj projekta je bila "MALA MIMA" j.d.o.o za proizvodnju i usluge iz Čakovca.

Projekt je financiralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a preostali dio je financirala Općina Legrad.

Dječji vrtić Dabrić je dobio u potpunosti uređeni vanjski dio vrtića, ugrađena je i solarna klupa.