Tehnički pregled traktora

27.10.2021.

Tehnički pregled traktora obavljat će se u sljedećim terminima:

Kutnjak - 02.11.2021.

Legrad - 03.11.2021.