Susret zborova povodom dana Sv. Cecilije

25.11.2019.

U petak, 22. studenog, povodom dana Sv. Cecilije u župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Legradu održan je susret triju zborova i to: župnog zbora legradske crkve, župnog zbora đelekovačke crkve i zbora KUD-a Zrin Legrad.

Događaj je otvoren svetom misu koju je predvodio župnik Silvio Koščak, a na kraju mise zborovi su izveli po dvije pjesme. Nakon toga održano je druženje u Legradskom domu. Na kraju, dogovoreno je da će ovaj susret biti tradicionalan, te će se slijedeće godine održati u župnoj crkvi u Đelekovcu.