Smanjenje cijene odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada

20.02.2017.

Obavještavaju se stanovnici Općine Legrad da je donešena promjena o smanjenju cijene odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada. Nove cijene iznose 13,56 kuna po članu domaćinstva, a za pravne osobe 203,40 kuna.