Skupštine tri legradske udruge

13.03.2016.

U subotu, 12. ožujka 2016. tri legradske udruge udružile su snage i održale zajedničku godišnju Skupštinu. Riječ je o Ekološkoj udruzi Legrad, Kud – u Zrin Legrad i Udruzi žena Legrad. Skupština je privukla brojne goste, predsjednicu Općinskog vijeća, načelnike općina Legrad, Donja Dubrava i Donji Vidovec, brojne legradske udruge, te KUD-ove iz Donje Dubrave i Donjeg Vidovca.

Sve tri skupštine otvorili su predsjednice i predsjednik udruga, a vodila njih je Jasna Kiš. Ekološka udruga Legrad nabrojila je brojne manifestacije koje je organizirala, od Vuzmenke, Igri bez granica, do postavljanja majuša. Kud Zrin nastupio je na raznim manifestacijama, a posebne pohvale dobila je sekcija malog folklora, koja je nastupila na državnoj smotri, a za to su dobili posebnu zahvalnicu Općinskog vijeća Općine Legrad. Udruga žena Legrad pohvalila se svojim kulturnim, socijalnim i edukativnim radom, te posebno organiziranjem manifestacije Dani kruha.

Brojni već spomenuti gosti, a među njima i načelnik Općine Legrad pohvalili su rad udruge, te se preporučili za daljnu suradnju.