Sastanak načelnika Zakanya, Drnja i Legrada

27.09.2017.

U utorak, 26. rujna 2017. godine u Zakanyu u Mađarskoj je održan sastanak triju načelnika: Zakanya, Drnja i Legrada. Tema sastanaka je bila zajednička prekogranična suradnja. Cilj svih prisutnih je razviti nove graničine prijelaze, biciklističke staze, te nastaviti surađivati na kulturnom, obrazovnom i sportskom planu.

Dogovoreno je potpisivanje Povelje o bratimljenju između Zakanya i Drnja koja će se potpisati slijedeći tjedan nakon donošenja odluka predstavničkih tijela.

Nakon službenog djela načelnik Zakanya je predstavio turističke potencijale koje Zakany nudi - vinarije, aktivni turizam i rijeku Dravu.

Legradska i zakanjska škola od listopada kreću u zajednički EU projekt - Joint learning Legrad and Zakany, koji je financiran od strane programa prekogranične suradnje Interreg Hrvatska Mađarska.