Sastanak načelnika s Udrugom općina

08.04.2016.

Općina Podravske Sesvete bila je 1. travnja domaćin susreta čiji je cilj u izravnoj komunikaciji definirati probleme hrvatske lokalne samouprave. Naglasak rasprave bio je na korištenju fondova Europske unije i financiranju općinskih projekata koji u Koprivničko-križevačkoj županiji gotovi čekaju što žurniju objavu natječaja.

Na sastanku su sudjelovali predsjednik Udruge općina u RH Đuro Bukvić i glavni tajnik Bruno Hranić te općinski načelnici s područja Koprivničko-križevačke županije.

Na početku sastanka prisutne je pozdravio načelnik Općine Podravske Sesvete Ivan Derežić, nakon čega je predsjednik Udruge općina u RH Đuro Bukvić prisutne upoznao sa radom udruge kao i mogućnostima koje udruga pruža općinama u rješavanju njihovih problema.

I ovoga je puta, kao i na prethodnim županijskim sastancima koje organizira čelništvo Udruge općina, zatraženo znatno pojednostavljenje procedure apliciranja za sredstva fondova. Veliki problem koprivničko-križevačke regije je i rudna renta za iskorištavanje ugljivodika (nafte i plina) kao i šljunka, pa su općinski načelnici izrazili želju za njezinom pravednijom raspodjelom. Od Vlade RH također je zatražena izrada demografske strategije budući da je depopulacija sela dosegla dramatične razmjere u cijeloj zemlji, a pogotovo u ovoj županiji.

Sastanku je u ime Općine Legrad prisustvovao općinski načelnik Ivan Sabolić. Prilikom rasprave ukazao je na probleme koje jedinice lokalne samouprave imaju s Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom (DUUDI). Također načelnik je istaknuo volju za priključivanjem Općine Legrad Udruzi općina. Dogovoren je zajednički nastup JLS-a prema DUUDI, s ciljem rješavanja problema.