Sanacija krovišta na stambenoj zgradi u Legradu

04.03.2019.

Završena je obnova krovišta na stambenoj zgradi na adresi Trg svetog Trojstva 35a u Legradu.

Ukupna sanacija kovišta iznosila je 113.314,00 kuna, od čega je Općina Legrad sufinancirala 76.147,00 kuna, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske 19.716,64 kuna, a 17.450,36 kuna iz pričuve stanara.