Raspored odvoza miješanog i odvojeno prikupljenog otpada iz Općine Legrad

13.02.2019.

 Raspored odvoza miješanog i odvojeno prikupljenog otpada iz Općine Legrad:

VRSTA OTPADA VELJAČA 2019
Miješani komunalni otpad 08.02./22.02.
Plastični ambalažni otpad 01.02.
Papir i karton 15.02.

Raspored odvoza miješanog i odvojeno prikupljenog otpada iz vikend naselja Šoderica:

VRSTA OTPADA VELJAČA 2019
Miješani komunalni otpad 07.02./21.02.
Plastični ambalažni otpad 21.02.
Papir i karton 07.02.

Posude ili vreće sa otpadom potrebno je iznijeti do 7,00 sati na dan odvoza ispred ulaza svojih objekata na liniji građevinskog pravca, odnosno na pristupno mjesto za odvoz otpada.
GKP Komunalac Koprivnica

Obavijest Legrad veljača