Prodana bivša policijska stanica na Šoderici

11.03.2019.

Temelj raspisanog natječaja Ministarstva državne imovine u siječnju 2019. godine, na prodaju je stavljena bivša zagrada policijske postaje na Šoderici. Riječ je o čestici 115 k.o. Legrad, a početna cijena iznosila je 34.900,00 kuna. Za predmetnu česticu pristiglo je 4 ponude, a najveća cijena koja je prihvaćena iznosila je 42.000,00 kuna. Time će trenutno ruglo Šoderice dobiti novoga vlasnika, koji će pristupiti uređenju čestice.

Više detalja možete vidjeti na stranici Ministarstva državne imovine:

https://imovina.gov.hr/vijesti/rezultati-javnog-poziva-za-podnosenje-ponuda-za-kupnju-nekretnina-u-vlasnistvu-rh-1-19-s-rokom-do-20-2-2019/2348

oznor

oznor