Pregledna karta područja obuhvaćenog katastaskom izmjerom k.o. Veliki Otok

05.09.2022.

pregledna_karta