Predstavljen projekt “Pomoć je moć”

09.09.2020.

Dana 8. rujna predstavljen je projekt "Pomoć je moć", nastavak projekta Zaželi, čiji je nositelj Općina Legrad. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 4. rujna 2020. godine. Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Križevci, Centri za socijalnu skrb Koprivnica i Đurđevac, Općine Koprivnički Bregi, Podravske Sesvete, Gola, Ferdinandovac i Koprivnički Ivanec.

Cilj projekta je unaprijediti radni potencijal žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici s ciljem ublažavanja posljedica njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području 6 JLS-a u KKŽ. Ciljanu skupinu čini 15 žena pripadnica ranjivih skupina, a krajnji korisnici su 90 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Ukupna vrijednost projekta je 1.392.977,00 kuna, a projekt je službeno u provedbi od 4. rujna 2020. godine i provoditi će se 18 mjeseci.

PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije je pružala stručnu pomoć u pripremi ovog projekta u okviru provedbe projekta UZ PORU PO POTPORU koji je odobren za financiranje u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora te će u okviru istog projekta nastaviti pružati stručnu pomoć i u provedbi projekta.