Predstavljanje novog projekta Osnovne škole Legrad Općinskom načelniku

26.11.2013.

Dana 25.11.2013. godine grupa osnovne škole Legrad zvana „Ekići“ sa svojom učiteljicom Tamarom Marcinjaš posjetili su Općinskog načelnika Ivana Sabolić. Tema razgovora bila je predstavljanje projekta „Očuvanje kulturnog blaga“. U sklopu razgovora uputili su zamolbu načelniku da im općina izađe u susret i omogući adekvatan prostor u koji bi smjestili zavičajnu zbirku kako bi je mogli predstaviti  široj javnosti.

S obzirom da Općina u svom vlasništvu ima takav slobodan prostor, te im je isti dat na korištenje do preseljenja u novu školsku zgradu. Zbirku će svečano otvoriti grupa „Ekići“ i predati Općini na upravljanje kako bi je što bolje iskoristili za predstavljanje Općine Legrad  i kako bi je čuvali i nadopunjavali.