Poziv za iskazivanje interesa za školovanje (prekvalifikaciju) za zanimanje vatrogasni tehničar

29.04.2014.

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Legrad od 28. travnja 2014. godine, Klasa: 214-01/14-01/02, Urbroj: 2137/10-14-2, objavljuje se

 

Poziv za iskazivanje interesa

za školovanje (prekvalifikaciju)

za zanimanje vatrogasni tehničar

 

 

  1. 1.      Općina Legrad poziva sve zainteresirane osobe s prebivalištem na području Općine Legrad da se jave radi iskazivanja interesa za školovanje – prekvalifikaciju za zanimanje vatrogasni tehničar, koja će se financirati iz Proračuna Općine Legrad, VZO Legrad DVD-a Legrad.

Prekvalifikacija će se provoditi temeljem raspisanog Natječaja Državne uprave za zaštitu i spašavanje od 24.04.2014. godine, za upis kandidata u Vatrogasnu školu Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje u školskoj godini 2014./2015. u programe prekvalifikacije za zanimanja vatrogasac i vatrogasni tehničar.

2. Kandidati su obvezni položiti razredbeni postupak koji obuhvaća psihologijske selekcije (psihologijsko testiranje), te provjeru funkcionalnih i motoričkih sposobnosti (Cooperov test, skok u dalj s mjesta, „trbušnjaci“, „sklekovi“, skijaški čučanj), a potrebno je i umijeće plivanja.

3. Kandidati su obvezni uz zahtjev Općini za financiranje, dostaviti dokaz o dostavljenoj Prijavnici za upis u program prekvalifikacije u šk.god.2014./2015., te dokaze o položenom razredbenom postupku.

 4. U slučaju primljenih prijava za financiranje od strane više kandidata, odabrat će se kandidat koji postigne najbolje rezultate razredbenog postupka.

5. Odabrani kandidat je obvezan prije početka školovanja sklopiti ugovor s Općinom Legrad kojim će se obvezati da će obavljati dužnosti zapovjednika stožernog društva u Općini Legrad te zapovjednika Vatrogasne zajednice Općine Legrad, najmanje 10 godina. U slučaju prijevremenog raskida ugovora o financiranju obvezan je izvršiti povrat svih troškova plaćenih od strane Općine, VZO i DVD-a.

6. Rok za podnošenje zahtjeva za financiranje od strane Općine je do 6. svibnja 2014. godine.

Zahtjev se podnosi općinskom načelniku Općine Legrad u pismenom obliku. Dokaz o položenom razredbenom postupku dostavlja se naknadno, po objavi rang liste kandidata koji su stekli uvjete upisa.

7. Tekst objavljenog natječaja kao i obrazac Prijavnice kandidati mogu pribaviti na web stranici DUZS-a: www.duzs.hr, pod „Natječaj za upis polaznika 2014./2015.“

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE LEGRAD