Poziv za iskaz intresa za program predškole

13.09.2017.

Općina Legrad i Dječji vrtić Dabrić Legrad traže osobu za provođenje programa predškole u Legradu.

Zaintresirane osobe mogu pogledati poziv u prilogu:

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PROGRAM PREDŠKOLE