Poziv za iskaz interesa za Program predškole 2022/23.

16.09.2022.

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA

ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROVEDBE PROGRAMA PREDŠKOLE
PRI DJEČJEM VRTIĆU DABRIĆ LEGRAD u ped.god. 2022./2023.

Pozivamo sve zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete za poslove provođenja programa
predškole pri Dječjem vrtiću Dabrić da dostave prijave sa priloženom dokumentacijom na
adresu: DJEČJI VRTIĆ DABRIĆ, Trg Svetog Trojstva 45, 48317 Legrad,
Sve informacije mogu se dobiti kod ravnateljice Dječjeg vrtića na tel. 048/835-318,
098/729-611 ili u Općini Legrad, na tel. 048/835-051 ili 835-455.

Provođenje programa predškole obavljalo bi se temeljem ugovora o djelu koji se sklapa za

pedagošku godinu 2022./2023.

Ukupni broj sati programa: 250 sati godišnje (u razdoblju od 1.10.2022. do 31.05.2023.),
odnosno 8,5 sati tjedno raspoređenih u tri radna dana, prema mogućnosti organizacije u

Dječjem vrtiću.

Uvjeti koje kandidat mora ispuniti:
1. STRUČNA SPREMA: odgojitelj, učitelj razredne nastave ili stručni suradnik prema
Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, sa položenim stručnim ispitom – dostaviti
dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome) i dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika
potvrde),
2. NEKAŽNJAVANJE: dostaviti dokaz o nekažnjavanju odnosno ne vođenju prekršajnog postupka
sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
3. DRŽAVLJANSTVO: dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika osobne iskaznice ili
domovnice).
Prednost pri odabiru kandidata imaju odgojitelji predškolske djece.
Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
DJEČJI VRTIĆ DABRIĆ LEGRAD, Trg Svetog Trojstva 45, 48317 LEGRAD,

najkasnije do 26. rujna 2022. godine.

RAVNATELJICA:
Ivana Oreški v.r.

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PROGRAM PREDŠKOLE 2021.-2022.