Poziv na tesitranje

01.12.2015.

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, upućuje

 

POZIV NA TESTIRANJE

 

Dana, 7. prosinca 2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 9.00 sati u zgradi Općine Legrad, sala za sastanke (I. kat), Trg Svetog Trojstva 52A, Legrad, održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti (pismena provjera i provjera znanja rada na računalu) kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta

 

referenta za poljoprivredno i komunalno redarstvo – 1 izvršitelj

 

temeljem objavljenog Javnog natječaja za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 125 od 18.11.2015. godine, na stranicama Zavoda za zapošljavanje od 19.11.2015. godine i na stranici Općine Legrad www.opcinalegrad.hr.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja i mogu pristupiti na testiranje su:

Mirjana Šalamon, dipl.ing.agr. iz Selnice Podravske,

Matija Konfic, mag.ing.agr. iz Koprivnice,

Ivan Šumiga iz Koprivnice,

Mirjana Smolek-Potočnik iz Legrada,

Tomislav Brlečić, dipl.ing.agr. iz Štaglinca

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su predočiti identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument sa slikom radi identifikacije).

Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju, smatra se da je prijava na Javni natječaj povučena.

Pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje, te opis postupka provjere znanja kao i bodovanja objavljeni su u Uputama i obavijesti kandidatima na stranici Općine Legrad www.opcinalegrad.hr.

Intervju se neće provoditi istog dana, a o danu provođenja intervjua kandidati će biti obaviješteni. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Testiranje i intervju provodit će Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam službenika/ce u službu na neodređeno vrijeme.

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Legrad

 

KLASA: 112-02/15-01/01

URBROJ: 2137/10-15-17

Legrad, 1. prosinca 2015.

 

                                                                                                            PREDSJEDNIK:

                                                                                                         Ivan Sabolić, mag.pol.