Poziv na “Interpret Europe” tečaj za interpretativne vodiče

17.07.2019.

Turistička zajednica područja „Središnja Podravina“ poziva vas da se prijavite na licencirani tečaj „Certificirani vodič interpretator“ europske organizacije za interpretaciju baštine Interpret Europe (CIG – Certified Interpretive Guide) koji će se održati u Hlebinama i Virju u rujnu u trajanju od 5 dana, a prijave su otvorene do 15. kolovoza 2019. godine.

 

Tečaj je namijenjen muzejskim vodičima, djelatnicima parkova prirode, turističkim vodičima, vlasnicima privatnih etnografskih zbirki, galerija i svima onima koji imaju priliku osobno predstavljati baštinu posjetiteljima. Tijekom tečaja, dotičemo se i neosobnih sredstava interpretacije, okušavamo se u razumijevanju potreba posebnih skupina posjetitelja te u svoj rad uključujemo učenje o održivom razvoju. Nakon radionice, polaznici su osposobljeni za kreiranje interpretativnog vođenja, što podiže kvalitetu rada, stvara uspomene i nova iskustva našim posjetiteljima.

 

Za sve koji žele nadograditi vještine predstavljanja kulturne i prirodne baštine metodama i tehnikama interpretacijskog vođenja, za sve ustanove koje brinu o baštini, a žele pomoći svojim zaposlenicima da uspješnije prenesu vrijednost svoje građe posjetiteljima, 40-satni tečaj za vodiče interpretatore je nezaobilazna postaja na putu prema tim ciljevima. Tečaj vodi Iva Silla, certificirana trenerica vodiča interpretatora organizacije Interpret Europe.

 

Vrijeme i mjesto održavanja: 10. – 12.9.2019. i 26. – 27.09.2019. Hlebine i Virje (Ukupno 5 dana)

Kotizacija: 500,00 kn

 

Prijave su otvorene do 10. kolovoza 2019.

Nakon završetka prijava slijedi proces selekcije te će sudionici biti obaviješteni o rezultatima do 15.8.2019.

 

Više informacija o tečaju te prijavnica nalaze se u prilogu.