Poziv na 18. sjednicu Općinskog vijeća

24.06.2022.

Obavještavamo sve zainteresirane koji žele sudjelovati na tematskoj, 18. sjednici Općinskog vijeća, koja će se održati 1. srpnja 2022. godine u 19:00 sati u Karauli Botovo, Šoderica 29 Drnje, da se prethodno prijave na e-mail: opcina-legrad@kc.t-com.hr ili na broj telefona 048/835-051. Ukoliko se ne prijavite i vaše ime ne bude na listi, nećete biti u mogućnosti sudjelovati na sjednici.

0 Poziv