Poziv mještanima na predočavanje elaborata za k.o. Kutnjak

13.05.2019.