Poziv građanima

20.10.2016.

Općina Legrad poziva zainteresirane građane da se prijave za suce porotnike Županijskog suda u Varaždinu.

Sukladno odredbama Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13., 33/15., 82/15. i 82/16.) sucem porotnikom može biti imenovan punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika. Suci porotnici imenuju se na četiri godine, a po isteku mandata mogu biti ponovno imenovani ukoliko ispunjavaju uvjete imenovanja.

UVJETI  koje moraju ispunjavati kandidati za suce porotnike su: kandidat ne smije biti članom političke stranke, niti se baviti političkom djelatnošću, mora biti punoljetna osoba dostojna obnašanja dužnosti suca porotnika te ne smije biti stariji od 70 godina.

Prijave su otvorene do 28. listopada 2016. godine, a dostaviti ih možete osobno u Općinu Legrad.

U prilogu se nalazi prijavni obrazac.

obrazac-za-prijavu-za-suca-porotnika