Potpisan ugovor za usluge osposobljavanje u sklopu projekta Zaposli pa pomozi 2

02.08.2021.

POTPISAN UGOVOR ZA USLUGE OSPOSOBLJAVANJA U SKLOPU PROJEKTA „ZAPOSLI PA POMOZI 2“

Dana 30. srpnja 2021. godine sa Zajednicom ponuditelja: Obrtničko učilište Pouka iz Koprivnice i Pučko otvoreno učilište Koprivnica iz Koprivnice sklopljen je Ugovor o pružanju usluga osposobljavanja za obavljanje poslova gerontodomaćice, poslova priprematelja jednostavnih jela i slastica te poslova računalnog operatera za 27 polaznica edukacija.

Općina Novigrad Podravski kao nositelj projekta „ZAPOSLI PA POMOZI 2“ raspisala je jednostavnu nabavu za pružanje usluga posebnog obrazovanja – osposobljavanja koja se provodi u sklopu Projekta „ZAŽELI – ZAPOSLI PA POMOZI 2“, broj poziva UP.02.1.1.13 financiranog iz bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda, u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga Zaželi – program zapošljavanja žena u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0411, sklopljenom između Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općine Novigrad Podravski.

U roku za dostavu ponuda pristigle su 2 ponude od kojih je jedna ocijenjena nepravilnom.

Preostala valjana ponuda je odabrana budući da u potpunosti zadovoljava uvjete iz Poziva za dostavu ponuda.