Pošljunjčavanje puteva i sanacija divljih odlagališta otpada u Općini Legrad

08.04.2014.

Dana 8.travanja izvršeno je pošljunjčavanje puteva u Općini Legrad. Pošljunjčani su putevi u Legradu od Evangeličkog groblja do državne ceste, te u Antolovcu, od kraja naselja do granice sa Varaždinskom županijom. Radove je izvodila tvrtka Gašpar d.o.o.

Istoga dana nastavljena je sanacija divljih odlagališta otpada na području Općine Legrad. Tako su sanirana divlja odlaglišta u Malom Otoku, Zablatju, Kutnjaku, Selnici Podravskoj i Legradu. Radove izvodi tvrtka Prizma d.o.o iz Malog Otoka. Prema naputku Inspekcije zaštite okoliša nakon sanacije ZABRANJENO JE BILO KAKVO DOVOŽENJE OTPADA na spomenute lokacije. Odvoz granja i biorazgradivog otpada dogovarat će se sa komunalnom redarom.