Plaćanje računa u Hrvatskoj pošti u Legradu

23.04.2019.

OBAVIJEST: Svi koji plaćaju račune koje je izdala Općina Legrad za komunalnu naknadu i grobnu naknadu ne moraju plaćati proviziju pošti jer je Općina Legrad preuzela plaćanje troškova provizije.