Općinsko vijeće donijelo Pravilnik o financiranju udruga

31.12.2015.

U ponedjeljak, 28. prosinca 2015. godine Općinsko vijeće održalo je 29. sjednicu. Na njoj je donijet Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Legrad.

Pravilnik možete vidjeti u prilogu:

Pravilnik o financiranju udruga OPćine Legrad