Općini Legrad odobreno sufinanciranje vrtića

09.03.2022.

Središnji državni ured za demografiju tokom veljače raspisao je natječaj za sufinanciranje rada dječjih vrtića na manje razvijenim područjima u Republici Hrvatskoj. Općina Legrad, isti dan po otvaranju javnog poziva ispunila je dokumentaciju i uspješno se prijavila na poziv.

Tokom dana došla je odluka Ureda o odabiru uspješnih prijava, a među njima nalazi se i prijava Općine Legrad. Prema Odluci Općini Legrad za rad Dječjeg vrtića Dabrić u 2022. godini odobreno je sufinanciranje u iznosu od 220.000 kuna. Spomenuta donacija uvelike će pomoći u radu vrtića, te neće biti potrebno povećavati udio roditelja u cijeni vrtića.