Općina Legrad sudjelovala na International forumu u Alsonani

06.09.2017.

Općina Legrad sudjelovala je u novom Eu projektu u mjestu Alsonana u Republici Mađarskoj. Riječ je o programu Europa za građane, a naziv projekta je Alsonana Forum about the Future of Europe: "Give us this day our daily bread." Projekt je započeo u petak, 18. kolovoza, a završio je u nedjelju 20. kolovoza. Općina Legrad sudjelovala je s četiri predstavnika, te se predstavila svojim domaćim proizvodima. Zanimljivo je bilo na predavanjima o budućnosti Europe, u kojima su predstavnici legradske općine aktivno sudjelovali. Osim predavanja, projekt je obilovao sportskim, kulturnim i kulinarskim sadržajima.

Projekt je financirala Europska unija.