Općina Legrad dobila novce za Ljeto na Šoderici

03.07.2018.

Općina Legrad je od Hrvatske turističke zajednice dobila 10.000 kuna za Ljeto na Šoderici.