Održano javno predstavljanje Proračuna za 2018. godinu

13.12.2017.

U ponedjeljak, 11. prosinca 2017. godine u Vijećnici Općine Legrad održano je javno predstavljanje prijedloga Proračuna za 2018. godinu. Prijedlog je prezentirao općinski načelnik Ivan Sabolić. Iako predstavljanju nije nazočio veliki broj građana kao prijašnjih godina, građani su postavljali puno pitanja i davali mnoštvo zanimljivih prijedloga. Najprije je načelnik predstavio Vodič za građane u kojem su objašnjeni osnovni pojmovi o Proračunu. Nakon toga predstavljen je sam Proračun i svi projekti u njemu. Načelnik je spomenuo da je prihodovna strana Proračuna napravljena s malom zadrškom zbog novog Zakona o finaciranju JLS, te da će se snimati stanje prva tri mjeseca 2018. godine. Prema prihodima raspoređeni su i rashodi, gdje su pojedine stavke u odnosu na prethodne godine smanjene i do 20 posto. Glavni projekti koji se planiraju raditi u 2018. godini su izmjera k.o. Kutnjak, izgradnja reciklažnog dvorišta i početak izgradnje kanalizacije.

Proračun za 2018. godinu biti će donijet na 7. sjednici Općinskog vijeća Općine Legrad u utorak, 19. prosinca 2017. godine.