Održana posljednja ovogodišnja sjednica Općinskog vijeća

18.12.2019.

U ponedjeljak, 16. prosinca 2019. godine održana je 29. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Istu je otvorila i vodila predsjednica Snježana Kuzmić, a nazočilo njoj je 8 vijećnika.

Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika s prethodne sjednice, načelnik je pod točkom aktualni sat nabrojio sve projekte koji su sprovedeni i sve što čeka općinu u narednom periodu. Povela se rasprava oko božićnog ukrašavanja, izbora za mjesne odbore i uređenje odvodnih kanala.

Pod točkom 3. usvojen je Proračun za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu. Ukupni prihodi iznose 15.265.807,60 kuna, dok rashodi iznose 13.959.008,01 kuna. Nakon toga donijeta je odluka o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu. Pod točkom 5. donijeta je Odluka o zabrani gradnji građevina i izvođenja građevinskih radova u turističkoj sezoni u 2020. godini. Nakon toga donijete su analize i planovi razvoja civilne zaštite u narednom periodu.

Pod točkom 8. donijeta je Odluka o izmjeni Odluke oplaći i drugim pravima iz rada općinskog načelnika Općine Legrad, a pod slijedećom točkom izmjenjena je Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO Općine Legrad.

Posljednje odluke koje su donesene su izmjena Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Legrad te dvije odluke o sufinanciranju polaska djece u jaslice.

Na kraju su predsjednica vijeća i općinski načelnik svima čestitali nadolazeće božićne i novogodišnje blagdane.